Cov teeb meem xav tau kev saib xyuas hauv kev ua haujlwm ntawm lub raj zeb / tshuab slitting / hla-txiav tshuab

1. Kev siv nyab xeeb

● Kev siv nyab xeeb yuav tsum yog ib feem tseem ceeb ntawm kev ntsuas kev pheej hmoo.

● Txhua tus neeg ua haujlwm yuav tsum tso tseg tej haujlwm thiab kev ua haujlwm.

● Cov lus qhia txog kev txhim kho kev nyab xeeb yuav tsum tau tsim rau cov neeg ua haujlwm.

 

2. Guardrails thiab cov paib

● Cov paib yuav tsum raug tiv thaiv ntawm txhua qhov chaw nkag hauv qhov chaw.

● Txhim kho cov guardrails thiab interlocks mus tas li.

● Cov Guardrails yuav tsum tau tshuaj xyuas qhov kev puas tsuaj thiab kho.

 

3. Kev rho tawm thiab kaw

● Cov ntaub ntawv cais tawm yuav tsum qhia lub npe ntawm tus neeg tau tso cai ua kom tiav qhov kev cais tawm, hom kev cais tawm, qhov chaw thiab txhua yam kev ntsuas.

● Lub kaw lus cais yuav tsum tau nruab nrog ib tus yuam sij nkaus xwb – tsis muaj lwm tus yuam sij dua thiab tus yuam sij tswv yuav muab.

● Lub kaw lus cais yuav tsum tau cim kom meej nrog lub npe thiab cov ntaub ntawv tiv tauj ntawm cov neeg ua haujlwm tswj hwm.

 

4. Lub luag haujlwm thiab lub luag haujlwm

● Kev tswj hwm yuav tsum txhais, tswj hwm thiab tshuaj xyuas cov cai tswj xyuas kev cais tawm.

● Cov neeg saib xyuas kev tso cai yuav tsum tsim thiab txheeb xyuas cov txheej txheem tshwj xeeb.

● Cov neeg saib xyuas cov nroj tsuag yuav tsum xyuas kom meej tias cov cai thiab cov txheej txheem kev nyab xeeb raug siv.

 

5. Kev cob qhia thiab kev tsim nyog

● Cov neeg saib xyuas kev tso cai yuav tsum raug cob qhia thiab lawv cov kev tsim nyog tau lees paub.

● Txhua qhov kev cob qhia yuav tsum meej thiab txhua tus neeg ua haujlwm yuav tsum nkag siab txog qhov tshwm sim ntawm kev tsis ua raws cai.

● Cov ntsiab lus kev cob qhia zoo thiab hloov tshiab yuav tsum tau muab rau txhua tus neeg ua haujlwm


Post lub sij hawm: Sep-26-2022